Wet BIG

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bewaakt de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg en behoedt patiënten voor ondeskundig en onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Conform de Wet BIG zijn diverse beroepsbeoefenaars (verplicht) door de Inspectie van Gezondheidszorg ingeschreven in het BIG-register (zie hier). U kunt in het openbare register controleren of wij bevoegd zijn om een bepaalde zorgberoep uit te oefenen. In het BIG-register zijn de volgende medewerkers uit onze praktijk ingeschreven:
 
G. Visser, huisarts
BIG-registratienummer: 49024602101

F. Smits, huisarts
BIG-registratienummer: 39913906901

N. Meyer, verpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts GGZ
BIG-registratienummer: 69048135930

Ook de waarneem-artsen zijn uiteraard geregistreerd in het BIG-register.