Waarneming

Voor waarneming tijdens afwezigheid overdag wordt gebruik gemaakt van de HAGRO. Binnen de HAGRO zijn de volgende huisartsen actief:

R. Joustra De Kempenaerpark 5 030-6038802
A. Kleynen Dukatenburg 16 030-6032143
S. Lindner Dukatenburg 16 030-6042211
A. van Vollevelde Thorbeckepark 183 030-6306434
P. Achterberg Dukatenburg 16 030-6043334

Huisartsenpost
's Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen wordt de waarneming uitgevoerd door de centrale huisartsenpost. Binnen de centrale huisartsenpost is een beperkt aantal huisartsen aanwezig voor een groot gebied. De centrale huisartsenpost is alleen bedoeld voor plotseling optredende klachten die niet tot de volgende werkdag van de eigen huisarts kunnen wachten. Dit is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten waarvoor u overdag geen tijd heeft gehad om de huisarts te bezoeken.

Waarneming tijdens afwezigheid
De waarneming is uitsluitend bedoeld voor dringende klachten, die niet kunnen wachten op terugkomst van uw eigen huisarts. Bij het bellen van ons praktijknummer wordt u doorverbonden met een waarnemer uit bovenstaand overzicht.

Herhaalrecepten tijdens waarneming
U kunt tijdens waarneming geen gebruik maken van het aanvragen van herhaalrecepten via deze site. Herhaalrecepten kunnen voor 10.00 uur aangevraagd worden bij apotheek De Batau/Galecop.