Praktijkondersteuner

Anke de Heuvel is de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van deze praktijk.

De praktijkondersteuner neemt een gedeelte van de begeleiding van mensen met een lichamelijke chronische aandoening over van de huisarts. Zij werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Regelmatig overlegt zij met de huisarts over de adviezen en behandelwijzen.

Binnen deze praktijk behorende de volgende activiteiten tot haar takenpakket:

  1. Diabeteszorg: het begeleiden en zorg dragen voor de patiëntengroep diabetes mellitus type II.
  2. Astma/COPD zorg: het begeleiden van Astma/COPD patiënten, hieronder valt onder andere het uitvoeren van longfuncties en het geven van goede inhalatie-instructies.
  3. Het opsporen en begeleiden van patiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Door deze doelgroep goed in kaart te brengen en te begeleiden naar de juiste leefstijl worden de risico's op hart- en vaatziekten verminderd.
  4. Het begeleiden en advies geven bij patiënten die willen stoppen met roken.

Anke zal als praktijkondersteuner werkzaam zijn op maandagmorgen en vrijdag de gehele dag.

De praktijkondersteuner werkt alleen volgens spreekuur.

Mochten er vragen zijn over praktijkondersteuning of over de bovengenoemde onderwerpen neem dan contact op met de praktijk.